top of page

Akademik Yayınlarım

Kitaplar

Havayolu Taşımacılığında Uçucu Ekip Yönetimi

 

Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle & Yrd.Doç.Dr.Tarık Birgören

 

Beta Yayınevi

 

ISBN:  978 - 605 - 377 - 879 - 0

 

Kitap Bölümleri

"Yaşar Boya Grubu'nda Küreselleşme" Vak'a Çalışması

İşletmelerde Stratejik Yönetim

Prof.Dr.Hayri Ülgen & Öğr.Grv.Dr.Kadri Mirze

2010 - present

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yayın : "Analyzing the Service Quality of a Fast Ferry Company by Using Servqual Scores: A Case Study in Turkey"
Dergi Adı: International Journal of Business and Social Science
Cilt / Sayı : Volume: 3 / No.24
Tarih: Aralık 2012
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle,Yrd.Doç.Dr.Burcu Adıgüzel Mercangöz, Prof.Dr.Mahmut Paksoy 

2010 - present

Yayın : "Portfolio Diversification Benefits in Shipping Industry: A Cointegration Approach"
Dergi Adı: The Review of Finance and Banking
Cilt / Sayı : Volume: 5 / No.2
Tarih: 2013
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle,Yrd.Doç.Dr.Sinem Derindere Köseoğlu

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Yayın : "Importance Of The Use Of Blockchain Technologies In The Digital Transformation Process To Achieve Competitive Advantage"
Faaliyet Adı:  International Conference on Smart Logistics, Kasım 2022  
Yer :İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Öğr.Grv. Erdal Kılıç
Yayın : "Evaluation of Trans-European Network (TEN-T) and Transport Corridors Crossing Over Turkey"
Faaliyet Adı:  5th International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Eylül 2019 
Yer :İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle
Yayın : "Türkiye'nin Ticari, Ekonomik ve Diplomatik Hedefleri Doğrultusunda Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Analizi"
Faaliyet Adı:  6. Uluslarasrası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu ASOS'2019, Nisan 2019 
Yer :Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya 
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Öğr.Grv.Erdal Kılıç
 
Yayın : "Afet Lojistiği Yönetimi: Türkiye'deki Afet Yönetim Kurumlarının Lojistik Bakış Açısıyla Analizi"
Faaliyet Adı:  6. Uluslarasrası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu ASOS'2019, Nisan 2019 
Yer :Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya 
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Öğr.Grv.Erdal Kılıç
 
Yayın : "Türkiye'nin Orta ve Uzun Vadeli Eko-Politik Hedeflerinde Türk Lojistik Sektörünün Yeri ve Analizi"
Faaliyet Adı:  2n International Management, Economics and Politics Congress KAYES'2019, Nisan 2019 
Yer :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş 
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle
 
Yayın : "E-Ticaret Engellerinin KOBİ'ler Açısından Yarattığı Sorunların Analizine Yönelik Bir Araştırma"
Faaliyet Adı:  4th International Social, Human and Administrative Sciences, Mayıs 2018 
Yer :Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya 
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle
 
Yayın : "Sivil Havacılıkta Şebeke Yapısı - Strateji İlişkisi ve Türk Havayolu Şirketlerinin Şebeke Yapılarının Stratejik Yönlendirme Açısından İncelenmesi"
Faaliyet Adı:  4th International Social, Human and Administrative Sciences, Mayıs 2018 
Yer :Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya 
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle
 
Yayın: Importance of Strategic Flexibility on the Knowledge and Innovation Relationship: An Emerging Market Study
Faaliyet Adı: 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Aralık 2015
Yer: Yıldız Üniversitesi, İstanbul
Yazarlar: Yrd.Doç.Dr.A. Özgür Karagülle, Doç.Dr.Rıfat Kamaşak, Arş.Grv.Meltem Yavuz, Tamer Ağca
 
Yayın : "Intellectual Capital as a Competitive Force at Logistics and Transportation Industries: A Turkish Example" 
Faaliyet Adı:  11th International Logistics & Supply Chain Congress (LM-SCM'13), Kasım 2013
Yer : Melikşah Üniversitesi, Kayseri 
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Meltem Akca, Arş.Grv.Meltem Yavuz

 

Yayın : "Supply Chain Management in Exhibition and Event Logistics Firms:Evaluation of Threats and Opporunities"
Faaliyet Adı:  11th International Logistics & Supply Chain Congress (LM-SCM'13), Kasım 2013 
Yer : Melikşah Üniversitesi, Kayseri 
Yazarlar: Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Nurten Çalışkan, Merve Öztürk

 

Yayın: "An Empirical Research On The Relationship Between Job Insecurity, Job Related Stress And Job Satisfaction In Logistics Industry" 
Faaliyet Adı:  9th International Strategic Management Conference , Haziran 2013
Yer : University of Latvia of Riga, Riga (Letonya) 
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Dr.Murat Yaşlıoğlu, Doç.Dr.Muhteşem Baran

 

Yayın : "The Role of Railway Transportation on Competitiveness of SME's"
Faaliyet Adı:  10th International Logistics & Supply Chain Congress (LM-SCM'12), Kasım 2012
Yer : Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul 
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Meltem Yavuz, Neriman Yalçın 
 
Yayın : "Airport Operations Alteration at Unexpected Times"
Faaliyet Adı:  10th International Logistics & Supply Chain Congress (LM-SCM'12), Kasım 2012
Yer : Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul 
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Meltem Akca
 
Yayın : "Information Technologies in Air Transport Management:A Case of Turkey"
Faaliyet Adı:  8th International Conference on Information Technologies Applications and Management (ITAM'2012), Haziran 2012
Yer : Yıldız Üniversitesi, İstanbul
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Meltem Akca, İhsan Akca
 
Yayın : "The Evaluation of Fleet Structures in Turkish Aviation Industry from Strategic Management Point of View"
Faaliyet Adı:  8th International Strategic Management Conference, Haziran 2012
Yer : Beykent Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Barselona (İspanya) 
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle 
 
Yayın : "Green Business for Sustainable Development and Competitiveness:An Overview of TurkishLogistics Industry"
Faaliyet Adı:  International Conference on Leadership, Technolgy and Innovation Management, Aralık 2011
Yer : Beykent Üniversitesi, İstanbul 
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle 
 
Yayın : "The Role of Air Traffic Controllers in the Aviation Industry"
Faaliyet Adı:  9th International Logistics & Supply Chain Congress (LM-SCM'11), Ekim 2011
Yer : Yaşar Üniversitesi, Çeşme
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Meltem Akca 
 
Yayın : "Transport Safety and Implications of Turkish Transportation Industry"
Faaliyet Adı:  9th International Logistics & Supply Chain Congress (LM-SCM'11), Ekim 2011
Yer : Yaşar Üniversitesi, Çeşme
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Didem Büyükarslan 
 
Yayın : "The Future of Turkish Multimodal Transporters: A Comperative Study Between EU and Turkey"
Faaliyet Adı:  7th International Congress on Business, Management & Economics (ICBME'11), Ekim 2011
Yer : Yaşar Üniversitesi, Çeşme
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle 
 
Yayın : "A New Model for Green Businesses:Case of Reverse Logistics"
Faaliyet Adı: International Conference of Political Economy(ICOPEC'2011), Eylül 2011
Yer : Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Meltem Akca, Arş.Grv.Didem Büyükarslan 
 
Yayın : "The Effects of E-Transition on Managerial Decisions of Transportation Companies"
Faaliyet Adı:  9th International Congress of Knowledge,Economy & Management, Haziran 2011
Yer : International University of Sarajevo, Bosna Hersek Cumhuriyeti
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle

 

Yayın : "The Effects of Global Crisis on Turkish Air Cargo Industry "
Faaliyet Adı:  Anadolu International Congress in Economics, Haziran 2011
Yer : Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Meltem Yıldırımlı

 

Yayın : "Shift in the Transportation Policies as a Reflect to International Relations:A Note to The Corporates " Faaliyet Adı:  Anadolu International Congress in Economics, Haziran 2011
Yer : Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Didem Büyükarslan

 

Yayın : "An Approach to Analyzing the Transportation Policies Regarding to Political Economy Theories "
Faaliyet Adı:  International Symposium: Global and Regional Dynamics, Nisan 2011
Yer : İzmir Üniversitesi, İzmir
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Didem Büyükarslan

 

Yayın:"Transformation of the Turkish Transportation Industry within the Timeline of European Union Integration" Faaliyet Adı:  5th International Symposium on Business Administration, Mayıs 2008
Yer : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Silesian University, Çanakkale
Yazarlar : Dr.A.Özgür Karagülle

 

Yayın : "Development Strategies for International Airlines in a Globalized Airline Industry "
Faaliyet Adı:  3rd International Strategic Management Conference, Haziran 2007
Yer : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Antalya Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle

 

Yayın : "The Advantages of Geographic Information Systems for Logistics Companies and Some Applications of Geographic Information Systems "
Faaliyet Adı:  5th International Information, Economy and Management Congress, Kasım 2006
Yer : Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle

 

Yayın : "Strategic Alliances for Competitiveness: An Overview of Airline Industry "
Faaliyet Adı:  International Strategic Management Congress, Haziran 2005
Yer : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Dilek Dönmez, Arş.Grv.Didem Bengil

 

Yayın : "A New Opportunity for Logistics with a Single-Market Europe "
Faaliyet Adı:  International Logistics Congress (ILC'2004) , Aralık 2004
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar, Arş.Grv.Dr.Arzu Ülgen, Arş.Grv.Onur Dikmenli

 

Yayın : "Effects of Globalization on Logistics: Integrating Transportation Processes "
Faaliyet Adı:  International Logistics Congress (ILC'2004), Aralık 2004
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar, Arş.Grv.Dr.Arzu Ülgen, Arş.Grv.Onur Dikmenli

 

Yayın : "Changing Role and Importance of Human Factor in the Process of E-Transition "
Faaliyet Adı: 4th International Eduational Technology Symposium , Kasım 2004
Yer : Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Sakarya
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar

 

Yayın : "Technology in Logistics Education "
Faaliyet Adı: 4th International Eduational Technology Symposium , Kasım 2004
Yer : Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Sakarya
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar

 

Yayın : "Why E-Learning is Vital for Telecommuting "
Faaliyet Adı: 1st Innovations in Learning for the Future, Ekim 2004
Yer : İstanbul Üniversitesi; İstanbul
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar, Arş.Grv.Dr.Arzu Ülgen

 

Yayın : "Effects of E-Learning From Strategic Management Point of View on Creative Thinking and Problem Solving"
Faaliyet Adı: 1st Innovations in Learning for the Future, Ekim 2004
Yer : İstanbul Üniversitesi; İstanbul
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar, Arş.Grv.Onur Dikmenli

 

Yayın : "E-Learning, a New Corporate Strategy for Training and Development "
Faaliyet Adı: 1st Innovations in Learning for the Future, Ekim 2004
Yer : İstanbul Üniversitesi; İstanbul
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar, Arş.Grv.Dr.Arzu Ülgen, Arş.Grv.Onur Dikmenli

 

Yayın : "Telementoring: A New Way of Learning "
Faaliyet Adı: New Information Technologies in Education (NITE'2004), Ekim 2004
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar

 

Yayın : "Decision Support Systems :A Key to Competitive Advantage"
Faaliyet Adı: 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Eylül 2004
Yer : Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Sakarya
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Doç.Dr.Gönen Dündar
 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Yayın : "Türkiye’deki Afet Yönetimi Süreçlerinin Lojistik Yaklaşımlarla Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Öneriler"
Faaliyet Adı:  6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Eylül 2022  
Yer :Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Öğr.Grv. Erdal Kılıç
Yayın : "İnsani Yardım Lojistiğinde Ekip Planlama, Ekip Kaynakları Yönetimi: Afet Yönetiminde Türkiye Örneği"
Faaliyet Adı:  5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Ekim 2021 
Yer :Bartın Üniversitesi, Bartın
Yazar: Doç.Dr.A.Özgür Karagülle
 
Yayın : "Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven Üzerindeki Etkisini Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma"
Faaliyet Adı: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2014
Yer : Marmara Üniversitesi, Antalya
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Prof.Dr.Gönen Dündar, Arş.Grv.Merve Kırbaşlar

 

Yayın : "Lojistik İşletmelerinin Finansal Performansı ile İşletme Büyüklüklerinin İlişkisi Üzerine Bir Araştırma"
Faaliyet Adı: 3.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Mayıs 2014
Yer : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Yrd.Doç.Dr.Tarık Birgören, Yrd.Doç.Dr.Gökçe Kaya
 
Yayın : "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasında ADR Normları ile Türkiye'deki Uygulamaların Karşılaştırılması ve Öneriler"
Faaliyet Adı: 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Mayıs 2014
Yer : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Öğr.Grv. Aynur Acer

 

Yayın : "Havayolu Şirketleri ve Yer Hizmetleri Kuruluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma"
Faaliyet Adı: Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, Aralık 2012
Yer : Ege Üniversitesi, İzmir
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Meltem Akca

 

Yayın : "Kent içi Ulaşım Uygulamaları: Büyükşehirler Örneği"
Faaliyet Adı: Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Mayıs 2012
Yer : Konya Üniversitesi, Konya
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Didem Büyükarslan, Arş.Grv.Meltem Akca
 
Yayın : "Havacılıkta Rekabet Politikaları ve Türk Sivil Havacılık Sektöründeki Uygulamalar"
Faaliyet Adı: 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2011
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuşadası
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Arş.Grv.Didem Büyükarslan, Arş.Grv.Meltem Yıldırımlı

 

Yayın : "Etik Uygulamalar ve Telekomünikasyon Sektörü"
Faaliyet Adı: 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2011
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuşadası
Yazarlar : Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Prof.Dr.Gönen Dündar, Şansel Çabuk

 

Yayın : "Avrupa Birliği'ne Geçiş Sürecinde Ülkemiz Havayolu Taşıyıcı İşletmelerinin Polikalarının Avrupa Birliği Ulaştırma Politikalarıyla Uyumu"
Faaliyet Adı: VI. Sivil Havacılık Sempozyumu, Mayıs 2006
Yer : Kayseri Erciyes Üniversitesi, Nevşehir
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Öğr.Grv.Dr.Tarık Birgören

 

Yayın : "Tekstil (İplik) Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Aile İşletmesinin Kurumsallaşma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama"
Faaliyet Adı: Aile İşletmeleri Kongresi,(AİK'2006), Nisan 2006
Yer : İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Yrd.Doç.Dr.Arzu Ülgen Aydınlık

 

Yayın : "Ticari Havayolu Taşımacılığında Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bilişim Teknolojileri"
Faaliyet Adı: Ulusal Turizm ve Havacılık Sempozyumu, Nisan 2005
Yer : Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Eskişehir
Yazarlar : Arş.Grv.A.Özgür Karagülle, Öğr.Grv.Dr.Tarık Birgören

Diğer Yayınlar ve Makaleler

Yayın : "Rusya Krizinin Taşımacılık Sektörüne Etkisi"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 11
 
Yayın : "Ulaştırma Altyapısında Yeni Hedefler"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 10
 
Yayın : "Boru Hattı ve Enerji Taşımacılığı"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 9
 
Yayın : "Girişimcinin Devredemeyeceği Yönetim Fonksiyonu:Denetim"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 9
 
Yayın : "Türkiye'nin Turizm Potansiyelini Harekete Geçirmek"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 8
 
Yayın : "Dış Çevre Analizinin Yöneticiler İçin Önemi"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 -7
 
Yayın : "Yeşil Lojistik Ne Kadar Yeşil"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 6
 
Yayın : "Lojistiğin Kritik Fonksiyonu:Ambalaj"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 5
 
Yayın : "Yenilikçiliği Teşvik Eden Organizasyonu Yaratmak"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 4
 
Yayın : "Türkiye Bölgesel Bir Lojistik Üs Olabilir Mi?"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 3
 
Yayın : "Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Eylem Planı"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 2
 
Yayın : "İş Analizleri Neden Önemlidir?"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2015 - 1
 
Yayın : "Girişimciliğin Stratejik Önemi"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 12
 
Yayın : "Kararların Etkinliğini Nasıl Arttırırız?"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 11
 
Yayın : "Nasıl Daha Rekabetçi Olacağız?"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 10
 
Yayın : "Tedarik Zinciri Yönetimi Bakış Açısı Yerleşmeli"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 9
 
Yayın : "Bir Rekabet Silahı Olarak Lojistik"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 9
 
Yayın : "Stratejik Yönetimin Yeni Trendi: Sürdürülebilirlik"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 7
 
Yayın : "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma"
Yayınlandığı Yer: Rapor Dergisi
Tarih/Sayı : 2014 - 6
 
Yayın : "Havacılıkta Yeşil Rekabet"
Yayınlandığı Yer: Logistical Dergisi
Tarih/Sayı : 2011 - 9

 

Yayın : "Türk Tekstil Sektörünün Çin'e Karşı Lojistik Avantajı"
Yayınlandığı Yer: Tekstil İşveren Dergisi
Tarih/Sayı : 2010 - 358

 

Yayın : "Tekstil Sektöründe Stratejik Ortak Olarak Lojistik İşletmeleri"
Yayınlandığı Yer: Tekstil İşveren Dergisi
Tarih/Sayı : 2009 - 347

 

Yayın : "Lojistik Eğitiminde Yeni Hedefler"
Yayınlandığı Yer: Logistical Dergisi
Tarih/Sayı : 2009 - 7

 

Yayın : "Havayolu - Karayolu Entegre Yolcu Taşımacılığı"
Yayınlandığı Yer: Logistical Dergisi
Tarih/Sayı : 2008 - 6

 

Yayın : "Havacılık Sektörünün Geleceği Yerel Havacılıkta"
Yayınlandığı Yer: Logistical Dergisi
Tarih/Sayı : 2004 - 2
 
bottom of page