top of page
eğitim, danışmanlık, yeniden yapılanma, kurumsallaşma, lojistik, girişimcilik, inovasyon, taşımacılık
Projeler

 

Kurumlar için Proje ve Danışmanlıklar
 • Stratejik Yönlendirme Projeleri
  (Misyon, Vizyon ve Hedefler)
 • Stratejik Plan 
 • SWOT Analizi
 • Reorganizasyon
  (Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması)
 • İş Analizi ve İş Tanımları
 • İş değerlendirme ve Ücret Yönetim Sistemi
 • Organizasyon El Kitabı
 • Personel Profili
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Kariyer Yönetim Sistemi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğitimler

 

eğitim, danışmanlık, yeniden yapılanma, kurumsallaşma, lojistik, girişimcilik, inovasyon, taşımacılık

İş Hayatı İçin Eğitimler

 • Etkili Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri

 • İletişim Teknikleri

 • Liderlik, Ekip Çalışması ve Motivasyon

 • Yöneticilik ve Organizasyon İlkeleri

 • Temel Yönetim Becerileri

 • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

 • Lojistik Yönetimi

 • Girişimcilik

 • İnovasyon

 • Sunum Teknikleri

 • Kişisel Gelişim

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
   

Akademik Eğitimler

 • İşletme Yönetimi

 • Yönetim & Organizasyon

 • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

 • Lojistik Yönetimi

 • Ulaştırma Politikaları

 • Taşımacılık Yönetimi

 • Taşıma Sistemleri

 • Havayolu Taşımacılığı Yönetimi

 • Lojistikte Bilişim Teknolojileri

 • Lojistik İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları

 • Girişimcilik

 

bottom of page