top of page
Derste
Derst2_edited_edited.jpg

Yürütmekte olduğum derslere ilişkin bilgilere, ders notları, destekleyici doküman ve sunumlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Havayolu Yönetimi ve Pazarlaması

 

Havayolu şirketlerinde yönetim, temel politikalar, pazarlama stratejileri, devlet ve diğer sektörel kurumlarla ilişkiler gibi konuların yer aldığı dersin detaylı içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

Havayolu Taşımacılığında Uçucu Ekip Yönetimi

 

Havayolu şirketlerinde görev yapan uçucu ekiplerin planlanması ve yönetilmesine ilişkin esaslar ve ilkelerin yer aldığı dersin detaylı içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

Ulaştırma
Politikaları

 

Ulaştırma işletmelerine yön veren uluslararası kurum ve kuruluşların politikalarından yola çıkarak ulaştırma işletmelerinin izleyeceği politikaların değerlendirildiği bu dersin dersin detaylı içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

Stratejik Yönetim

 

Stratejik yönetimin tüm evrelerinin incelendiği, farklı yönetim düzeylerinde izlenecek stratejilerin değerlendirildiği bu dersin detaylı içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz. 

 

Taşıma Yönetimi

 

Taşıma işletmelerinde yer alan tarife planlama, filo yönetimi, operasyon yönetimi gibi alt sistemlerin işleyişine ilişkin bilgilerin yer aldığı bu dersin detayı içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

Yönetim & Organizasyon

 

İşletme yönetiminin ilkeleri, yönetim teorileri, ve organizasyon ağırlıklı olmak üzere yönetimin fonksiyonlarının incelendiği bu dersin detaylı içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

Küresel Ulaştırma Stratejileri

 

Ulaştırma ve lojistik sektörüne yön veren uluslararası politikalar ve küresel ulaştırma sektöründe belirleyici olan kurum, kuruluş ve birliklerin incelendiği bu dersin detaylı içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

Warehouse & Inventory

 

Lojistiğin önemli bileşenlerinden olan depo yönetimi ve envanter yönetimi konularının yönetsel ve operasyonel bakış açısıyla incelendiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

Terminal Planlaması ve Yönetimi

 

Terminallerin özellikleri, tasarımları ve yönetimleriyle ilgili dikkate alınması gereken unsurların incelendiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

Sağlık Lojistiği

 

Hastane ve sağlık kurumlarında tedarik zinciri yönetimi ve lojistik uygulamalarının incelendiği, sağlık kuruluşları yönetici/adaylarına lojistik yönetimine ilişkin bakış açısının verildiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

Sağlık Kuruluşlarında Tedarik Zinciri Yönetimi
 

Sağlık kuruluşlarında tedarik zinciri yönetimi ve tibbi tedarik sistemleriyle ilgili temel bilgilerin verildiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

Logistics Services Marketing

 

Bir hizmet işletmesi olarak lojistiğin pazarlama stratejileri ve uygulamalarına yönelik bilgilerin tedarik zinciri yönetimi bakış açısıylaverildiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

İşletme Bilimine Giriş

 

İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletme amaçları, işletmenin dış çevresiyle ilişkileri ile işletme fonksiyonlarına ilişkin temel bilgilerin verildiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

scm1.jpg
H.limanı ve Hava Trafik Yönetimi

 

Havalimanlarının yapısı, havalimanı yer hizmetlerinin işleyişi, hava trafik kontrolü ve uçucu ekip yönetimi sisteminin incelendiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

TZY Stratejileri

 

Tedarik zincirine yönelik stratejilerin rekabetçilik ve lojistik sektörü odağında incelendiği bu dersin  içeriğine, sunumlar ve destekleyici dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

 

 

bottom of page